Brug tussen mens en techniek

CONSULTANCY

MENSEN MET KENNIS VAN UW BUSINESS

PROCESANALYSE

Het implementatieproces van uw nieuwe recruitment systeem begint altijd met de analyse van uw huidige processen. Om deze analyse succesvol te laten zijn is het belangrijk dat er 'key users' zijn benoemd en dat alle betrokkenen tijdens het proces bekend zijn. De analyse fase heeft als doel een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie en de gewenste situatie.

IMPLEMENTATIE

Als er overeenstemming is over de inrichting, kan het echte werk gaan beginnen; uw recruitment oplossing kan worden ingericht. De implementatiefase wordt officieel afgesloten met een integrale acceptatietest waarbij de betrokkenheid van alle gebruikers vereist is. Voor deze acceptatietest verwachten we uw inzet. Hoe intensiever uw processen getest worden, hoe groter de kans dat er een probleemloze live-gang op zal volgen.

DATAMIGRATIE

Wat gebeurt er met uw "bestaande" gegevens? Is deze informatie nu verdwenen? U kunt een groot gedeelte van uw bestaande stamgegevens, denk aan: CV's, klantgegevens, NAW gegevens en artikelen, meenemen naar uw nieuwe recruitment systeem. Indien noodzakelijk is een onderdeel van het gehele implementatieproces, de datamigratie. Tijdens dit proces zullen we gezamenlijk bepalen welke gegevens u wilt meenemen naar uw nieuwe systeem. Na verrijking en/of ontdubbelen worden deze gegevens geïmporteerd in uw nieuwe recruitment systeem. Natuurlijk wordt deze migratie van te voren getest door middel van een proefmigratie, welke opgevolgd wordt door een klanttest.Deel deze pagina

Vertel uw vrienden, collega's en professionele netwerk over deze pagina