implementatiemethode

IMPLEMENTATIE

SURESTEP ALS BEPROEFDE IMPLEMENTATIEMETHODIEK

PROJECTLEIDING

Op een project wordt vanuit Crmatch een projectleider aangesteld. Deze bewaakt de overeengekomen projectdoelstellingen, de budgetten en is eerste aanspreekpunt voor alles wat met de uitvoering van het project te maken heeft.  Crmatch werkt volgens een op SureStep gebaseerde methode. SureStep is een door Microsoft onwikkelde methodologie die volledig is toegespitst op de uitrol van de Dynamics producten.

SURESTEP METHODIEK

Sure Step is door Microsoft ontwikkeld om projecten op een gestandaardiseerde, professionele wijze te laten uitvoeren door haar partners. De Microsoft Dynamics Sure Step methode biedt klanten een gefaseerde projectplanning vanaf de vraagstelling tot aan de oplevering van het project. Daarnaast geeft Sure Step ook ondersteuning bij de fasen van productie, optimalisatie en eventuele upgrades naar volgende versies. Crmatch houdt op deze wijze het project onder controle via een integrale aanpak met specifieke aandacht voor de volgende facetten:

  • Business processen
  • Techniek
  • Projectmanagement
  • Verandermanagement
  • Communicatie



Deel deze pagina

Vertel uw vrienden, collega's en professionele netwerk over deze pagina